Odstoupení od kupní smlouvy
Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
pondělí - pátek 8.00 - 16.00
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

Přepravu zajišťuje:

 

  1. Úvod
  2. INFORMACE »
  3. Odstoupení od kupní smlouvy
Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

1,1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

1.2. Prodávající umožňuje kupujícímu odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách a prodávající kupujícímu potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Vzorový formulář se kupujícímu zobrazí po kliknutí myší na spojení „vzorového formuláře“ v první větě tohoto odstavce. Odstoupit lze také korespondenčně (doporučeným či obyčejným dopisem), a to na adrese PechaSan spol. s r.o., sídlem Písecká 1115, Strakonice, 386 01.

1.3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, má povinnost vrátit prodávajícímu obdržené zboží na své vlastní náklady. Do té doby nemá prodávající povinnost vrátit přijaté finanční plnění a kupující nese nebezpečí škody na zboží. Kupující se zavazuje učinit maximum pro to, aby mohl vrátit zboží včetně jeho dokumentace ve stavu, ve kterém ho od prodávajícího obdržel. Kupující nese nebezpečí škody na zboží do doby, než ho prodávající převezme zpět.

1.4. Obdržel-li kupující od prodávajícího v souvislosti s uzavřením smlouvy, od které odstupuje, některá extra plnění (např. slevu na další nákup, dar apod.), je takové extra plnění poskytováno s rozvazovací podmínkou a kupující ztrácí okamžikem odstoupení od smlouvy právo i nárok na uplatnění extra plnění a je povinen ho vrátit společně se zbožím, je-li to možné. Jinak uhradí prodávajícímu náhradu újmy popř. bezdůvodného obohacení, které je prodávající oprávněn započíst oproti povinnosti vrátit kupní cenu.

1.5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy a splní povinnost vrátit prodávajícímu obdržené plnění, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil.

1.6. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

1.7. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

1.8. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno apod., vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu újmy jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé újmy je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Formulář pro odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy ke stažení ZDE

Kontakty

Odborný poradce
tel.: 734 763 119
odborny.poradce@mojekrby.cz
Doručování zásilek, sklad
tel.: 734 763 119
obchod@mojekrby.cz
Reklamační oddělení
ozs@pechasan.cz

Kde nás najdete

PechaSan spol. s r.o.
Strakonice - Písecká 1115
Praha - K Žižkovu 9/640
České Budějovice - M. Horákové 1437/1
Třeboň - Novohradská 226 (areál Lesostavby)
Havlíčkův Brod - Havlíčkova 2569

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz